Hướng dẫn chi tiết sự kiện Group Stage Challenger FIFA Mobile 22

19/09/2023 Tác giả: Nguyễn Tân 1162

Sau sự kiện Kickoff Rivalries thì EA đã ra mắt sự kiện mới bao gồm 3 giải đấu nhỏ UCL, UEL và UECL. Và tương ứng cũng sẽ có 3 loại thẻ cầu thủ trong sự kiện này, đây sẽ là một sự kiện kéo dài 42 ngày và có 2 giai đoạn, mỗi tuần sẽ có các cầu thủ mới được ra mắt. Hãy cùng bọn mình đánh giá chi tiết để xem sự kiện này có gì đặc biệt nhé!

1. Thông tin sự kiện cơ bản

Thời lượng sự kiện : 6 tháng 10 – 17 tháng 11, 6 tuần (42 ngày)

1.1 Luồng sự kiện cơ bản

+ Chơi các trận đấu hàng ngày và các skill games trong chính

+ Chơi các trận PvE hàng tuần cho mỗi giải đấu

+ Sử dụng Điểm và Mảnh GSC của bạn để nhậ quy đổi các cầu thủ trong chương Reward.

+ Nhận cầu thủ và phần thưởng bằng GSC Token của bạn trong GSC Offer

+ Hoàn thành các trận đấu H2H ở Chế độ thách thức để nhận các mảnh

+ Hoàn thành các quy đổi Exchange để nhận thêm Điểm GSC, Token GSC và các mảnh

2. Main chapter

Bắt đầu bằng cách nhận phần thưởng hàng ngày của bạn và chơi các skill games hàng ngày và trận đấu máy để kiếm Điểm GSC và Token GSC. Hoàn thành các mốc quan trọng hàng tuần để kiếm các mảnh. 

Loại hìnhPhần thưởng 1Phần thưởng 2
Quà đăng nhập hằng ngày50 điểm GSC100 Token GSC
skill games100 điểm GSC 
skill games100 điểm GSC 
Trận đấu PvE250 điểm GSC200 Token GSC

 

Tích đủ số lần hoàn thành các skill games và trận đấu để mở khóa các cột mốc quan trọng.

Cột mốcYêu cầuPhần thưởng
Phân đoạn hàng tuầnHoàn thành 9 skill games và trận đấu trong chương Main50 mảnh UCL 

50 mảnh UEL 

50 mảnh UECL 

Cầu thủ 104 Event IconChi tiêu 22200 Token GSCCầu thủ·Event Icon OVR 104

2. Chương Vòng bảng

Trong tuần đầu tiên của Vòng bảng, bạn sẽ chọn một trong các nhóm, sau khi đã chọn bạn sẽ có 12 Trận đấu PvE, bạn sẽ hoàn thành các trận đấu máy để kiếm điểm GSC và mảnh.

Loại hìnhPhần thưởng 1Phần thưởng 2Phần thưởng 3
Phần thưởng tham gia nhóm500 điểm GSC  
Trận đấu UCL50 điểm GSC10 mảnh UCL 5 mảnh *
Trận đấu UEL50 điểm GSC10 mảnh UEL 5 mảnh *
Trận đấu UECL50 điểm GSC10 mảnh UECL5 mảnh *

 

* Đây có thể là mảnh UCL, UEL hoặc UECL.

Chơi các trận đấu ở vòng bảng mang lại cho bạn sự tiến bộ đối với các cột mốc quan trọng.

Loại hìnhYêu cầuGiải thưởng
UCL Weekly GSC TokensHoàn thành tất cả các trận đấu trong một nhóm200 Token GSC
UEL Weekly GSC TokensHoàn thành tất cả các trận đấu trong một nhóm200 Token GSC
UECL Weekly GSC TokensHoàn thành tất cả các trận đấu trong một nhóm200 Token GSC
99 OVR Enhanced Base Icon*Hoàn thành tất cả các trận đấu trong 4 nhómCầu thủ 99 OVR Enhanced Base Icon*

* Cột mốc này được áp dụng chung cho các chương 

3. Chương đổi thưởng GSC Reward

Quy đổi các cầu thủ UCL, UEL và UECL trong chương Reward! Sử dụng Điểm GSC của bạn để mở các ô phần thưởng trên con đường, nhận phần thưởng và mở khóa các nút Shard. Sử dụng mảnh của bạn để đổi các cầu thủ UCL, UEL và UECL. 

Một chương mới bao gồm hai nhóm mới sẽ được thêm vào hàng tuần và các chương trước đó vẫn sẽ còn tồn tại. Bạn sẽ sử dụng Điểm GSC của mình cho hai nhóm đầu tiên hay bạn sẽ đợi cho đến khi tất cả các chương được mở khóa?  

4. GSC Offers

Trong suốt sự kiện, bạn có thể kiếm được Token GSC. Các Token này có thể được sử dụng trong chương GSC Òffers để đổi thưởng. Bạn có thể sử dụng chúng trong bất kỳ Giải đấu nào trong số ba Giải đấu để nhận phần thưởng phù hợp nhất với mình.

4.1 Mục quy đổi UCL 

Sử dụng Token GSC của bạn tại đây để nhận cầu thủ UEFA Champions League và phần thưởng! Khi bạn đã nhận được một cầu thủ UCL, thì anh ta sẽ được thay thế bằng các phần thưởng khác. Quy đổi đủ 10 lần và lần mở tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ nhận được một cầu thủ UCL còn lại trong danh sách.

Các cầu thủ trong chương UCL sẽ được làm mới hàng tuần.

4.2 Mục quy đổi UEL 

Cuộn sang phải để đến với mục quy đổi UEL để tìm một tập hợp các phần thưởng có thể có. Sử dụng Token GSC của bạn để mở các ô quà, các phần thưởng trong ô sẽ là một trong các phần thưởng trong danh sách bên phải.

Các phần thưởng có thể có trong mục quy đổi UEL sẽ làm mới hàng tuần.

4.3 Mục quy đổi UECL

Trong Ưu đãi UECL, bạn có thể sử dụng Token GSC của mình để nhận phần thưởng. Sử dụng Token GSC của bạn để mở gói UECL Offer cũng sẽ mở khóa các Cột mốc có chứa nhiều phần thưởng hơn nữa, bao gồm cả Điểm GSC! 

Các phần thưởng có thể làm mới hàng tuần.

Yêu cầuGiải thưởng
Chi tiêu 500 Token GSC500 điểm rank transfer
Chi tiêu 1000 Token GSC250 skillboost
Chi tiêu 1500 Token GSC400.000 coin
Chi tiêu 2000 Token GSC3500 điểm GSC

 

5. Chế độ thử thách Challenge Mode

Challenge Mode đã quay trở lại ! Hoàn thành tối đa năm Trận đấu H2H cho mỗi giải đấu từ Thứ Sáu đến Thứ Hai để nhận các Mảnh giải đấu. Các mảnh được sử dụng để đổi các cầu thủ tương ứng theo từng giải đấu trong Chương phần thưởng, vì vậy hãy nhớ hoàn thành đủ các trận đấu trong Challenge Mode.

6. Star Pass

Chơi các trận đấu, skill games, challenge mode và hoàn thành Nhiệm vụ để nhận XP nhằm mở khóa các cấp Star Pass sự kiện để nhận các phần thưởng lớn!

7. Pass Challenger

Pass challenger có thể xem là một Pass phụ của sự kiện để bạn có thể nhận những phần thưởng lớn như Điểm GSC, Token GSC và Mảnh. Mở khóa các cấp độ mới bằng cách hoàn thành Nhiệm vụ hàng ngày và hàng tuần. 

Pass Challenger đầu tiên được làm mới vào ngày 27 tháng 10 và sẽ được thay thế bằng Pass Challenger thứ hai. 

8. Exchange

Hoàn thành các cuộc trao đổi với yêu cầu sử dụng cầu thủ 90+ OVR Group Stage để nhận thêm Điểm GSC, Token GSC và Mảnh. 

Phần thưởngYêu cầuLàm mớiGiới hạn
30 mảnh UCLCầu thủ 90+ OVR Group Stage Hàng tuần1
40 mảnh UELCầu thủ 90+ OVR Group Stage Hàng tuần1
100 mảnh UECLCầu thủ 90+ OVR Group Stage Hàng tuần1
100 Token GSCCầu thủ 90+ OVR Group Stage Hàng tuần2
700 điểm GSCCầu thủ 90+ OVR Group Stage Hàng tuần2

 

9. Các đơn vị tiền tệ trong sự kiện

9.1 Điểm GSC

+ Kiếm chúng từ chương chính, trận đấu ở Vòng bảng, các cột mốc quan trọng, quà đăng nhập hàng ngày và Pass.

+ Sử dụng chúng để mở các ô trong con đường Phần thưởng.

9.2 Token GSC

+ Kiếm chúng từ chương reward, UCL offer, Đăng nhập hàng ngày và Pass.

+ Sử dụng chúng trong các chương quy đổi UCL, UEL và UECL để nhận cầu thủ và các phần thưởng.

9.3 Mảnh giải đấu

+ Kiếm chúng từ các Trận đấu ở Vòng bảng, challenge mode và Pass.

+ Sử dụng chúng để nhận các cầu thủ tương ứng với giải đấu.

 

Thông tin về game chuẩn xác nhất